Ο μύθος του κόστους!

Τ ο SEO (βελτιστοποίηση) αφενός δεν είναι απλή ή εύκολη διαδικασία και αφετέρου δεν υπάρχουν πακέτα κόστους και εξηγώ:

Στην ερώτηση «πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο?» απαντάμε. «εξαρτάται!»
Ακριβώς το ίδιο ισχύει και με την βελτιστοποίηση.

search engines optimization

Τα πάντα εξαρτώνται από τους στόχους σας και τους στόχους, τη φύση της επιχείρησής σας, το κοινό σας.

Μια μεγάλη ιστοσελίδα e-commerce με χιλιάδες προϊόντα προς πώληση έχει υποψήφιους αγοραστές με εντελώς διαφορετικές προτιμήσεις και ανάγκες.
Η βελτιστοποίηση του site για κάθε μία από αυτές τις σελίδες είναι σημαντική.
Το κείμενο στο site, η οπτική εμφάνιση, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας πρέπει να είναι εναρμονιζμένα με σωστή βελτιστοποίηση.

Εξαρτάται και από διάφορους άλλους παράγοντες όπως για παράδειγμα, από τον ίδιο τον κώδικα με τον οποίο έχει κατασκευαστεί η σελίδα σας.Σωστή Βελτιστοποίηση

Aρχικά θα μελετήσουμε την ιστοσελίδα σας και θα σας προτείνουμε τρόπους για την προώθηση της στην πρώτη σελίδα αποτελεσμάτων της google όσο και των άλλων διεθνών μηχανών αναζήτησης.
Σε περίπτωση που η σελίδα σας δεν έχει τη δυνατότητα να ανεβεί στις μηχανές αναζήτησης, θα το μάθετε από εμάς πριν ξεκινήσει η διαδικασία της βελτιστοποίησης της, παράλληλα θα σας προτείνουμε τρόπους βελτιστοποίησης μέσω κατάλληλου σχεδιασμού.

Η καλύτερη στρατηγική SEO αρχίζει με την αξιολόγηση των αναγκών και των προβλημάτων των μελλοντικών πελατών σας.
Στη συνέχεια αναπτύσσει SEO ως μαγνήτης για την προσέλκυση νέου πελατειακού κοινού.

Ο στόχος είναι η μετατροπή των επισκεπτών σε πελάτες που πληρώνουν.


Η ίδια η Google βαθμολογεί ιστοσελίδες που βασίζονται σε πάνω από 200 κριτήρια κατάταξης - και διατηρεί μικροαλλαγές τον αλγόριθμο συνεχώς, μέχρι και 600 φορές σε ένα χρόνο.


Σαν εταιρεία παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου SEO, οι οποίες κινούνται στις παραπάνω κατευθύνσεις.

Contact us!